KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Programy

Plany i Programy 2019/2020

Nauczyciele pracują w oparciu o:

PODSTAWĘ PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Załącznik nr 1do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. (poz. 356)


Podstawa programowa realizowana jest za pomocą środków dydaktycznych takich jak: zabawki, gry edukacyjne, karty pracy, pakiety edukacyjne, środki multimedialne, sprzęt sportowy, rekwizyty teatralne i taneczne, środki plastyczne, instrumenty muzyczne, literaturę itd. Dzieci poznają świat poprzez zabawę oraz sytuacje edukacyjne, w których są czynnymi odkrywcami (doświadczają, eksperymentują, uczą się rzeczy nowych i wykorzystują swoją wiedzę w praktyce). Punktem wyjściowym uczyniono aktywność dziecka, we wszystkich możliwych jej formach, której właściwością jest działanie zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno - przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim  dążenia do wzrastającej samodzielności, a w konsekwencji do samostanowienia zgodnego z osobistymi potrzebami, dążeniami, aspiracjami.

Nauczyciele realizują:

  • "Wokół przedszkola" - program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego, Grupa MAC S.A. 2018 M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. Żaby - Żabińskiej
  • "Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu" - program nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-6 lat, Ewa Wodzicka-Dondziłło, wydawnictwo JUKA-91 MAC Edukacja 2017
  • „Kreatywne przedszkolaki” – innowacja organizacyjno-programowa w opracowaniu Barbary Wilk
  • „Czyste powietrze wokół nas" - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej - Janusza Szymborskiego
  • "Mali patrioci" - program patriotyczny w opracowaniu Kamili Smolarek
  • "Program terapii logopedycznej dla zaburzeń o typie dyslalii i opóźnionego rozwoju mowy" w opracowaniu A. Kłos
  • "Kochamy dobrego Boga" – program wychowania przedszkolnego z religii – red. E. Osewska,  ks. J. Stala

Plan adaptacyjny dziecka w Przedszkolu Publicznym nr 5

Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego Nr 5

Wszystkie plany i programy, których nie zamieszczamy na stronie internetowej (ze względu na objętość) są dostępne dla rodziców w placówce.

Kalendarz Imprez 2019/2020