KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

Uprzejmie informuję, iż lista dzieci przyjętych na rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola Publicznego nr 5 w Łasku została wywieszona na tablicy ogłoszeń w dniu 8 kwietnia br.

W związku z obsadą wszystkich wolnych miejsc, rekrutacja uzupełniająca w placówce nie będzie prowadzona.

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Ewa Pruś


 

Oświadczenie dyrektora Przedszkola Publicznego nr 5 w Łasku

w sprawie wolnych miejsc na rok szkolny 2021/2022.

 

Na podstawie złożonych przez rodziców deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w

naszej placówce na rok 2021/2022 r. informuję, iż Przedszkole Publiczne nr 5 im. Juliana

Tuwima w Łasku posiada 36 miejsc wolnych na rok szkolny 2021/2022.

 

Łask 19.02.2021 r.


 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice tych dzieci składają jedynie deklarację dotyczącą kontynuowania edukacji przedszkolnej. Oznacza to, że dzieci już uczęszczające do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji.

Liczba wolnych miejsc na dany rok szkolny jest podawana do wiadomości w każdym roku szkolnym na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.

Rekrutacja do przedszkoli w gminie Łask rozpocznie się 1 marca 2021 r.

Formularz wniosku będzie dostępny od 1 marca od godz. 8:00 do 15 marca 2021 r. pod adresem:

portal.vulcan.net.pl/jst/lask


UWAGA: Wypełniony i wysłany elektronicznie  wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola pierwszego wyboru.

Ważne: Zgłoszenie kandydata będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do przedszkola wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami) w formie elektronicznej i papierowej w ściśle określonych terminach przyjmowania wniosków. Wysłanie wypełnionego druku przy pomocy systemu informatycznego bez wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola nie będzie uznawane za zgłoszenie dziecka i  takie zgłoszenie nie bierze udziału w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Ważne: Po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych rodzice kandydata zakwalifikowanego składają potwierdzenie woli w postaci pisemnego oświadczenia w dniach od 29 marca do 1 kwietnia 2021r.

Brak potwierdzenia w wyżej podanym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Zasady rekrutacji określa Regulamin Rekrutacji Przedszkola Publicznego nr 5 w Łasku.

Regulamin Rekrutacji

Zarządzenie Burmistrza Łasku


W związku z trwającą pandemią Covid-19 nie będzie w naszym przedszkolu Dni Otwartych. Zapraszamy Państwa serdecznie do zapoznania się z naszą ofertą.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU OD 3 DO 6 LAT

 

OFERUJEMY:

  •  pełne bezpieczeństwo i fachową opiekę pedagogiczną,
  •  miłą i przyjazną atmosferę,
  •  smaczne i urozmaicone wyżywienie (kuchnia własna),
  •  duże i bardzo dobrze wyposażone sale zabaw (m.in. w tablice interaktywne),
  • obszerny ogród z kolorowym placem zabaw,
  •  pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i rodziców,
  •  zajęcia z języka angielskiego, religię, kółko matematyczne "Mali matematycy", kółko taneczne "Roztańczone przedszkolaki", kółko teatralne "Dzieci aktorami", profilaktykę z terapią logopedyczną, warsztaty (kulinarne, plastyczne, teatralne, taneczne, wiedzy i odkryć oraz komputerowe).

 

CO NAS WYRÓŻNIA?

Bardzo dobre przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole poprzez realizację dodatkowych programów, innowacji (realizujemy innowację programowo-organizacyjną "Kreatywne przedszkolaki"), co daje dziecku możliwość indywidualnego rozwoju i zainteresowań. Nasi wychowankowie osiągają sukcesy w licznych konkursach plastycznych, przeglądach artystycznych na szczeblu lokalnym jak i ogólnopolskim.
Rodziców traktujemy jak partnerów, włączamy w realizację całego procesu edukacyjnego przedszkola.

ORGANIZUJEMY:
Pasowanie na Przedszkolaka, Andrzejki, spotkanie z Mikołajem, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, konkursy, bal karnawałowy, Dzień Wiosny, Święto Matki, Dzień Dziecka, pożegnanie "starszaków", audycje umuzykalniające, spotkania teatralne, wyjazdy do teatru, kina, muzeów, ogrodu botanicznego, lasu, ZOO, wycieczki do instytucji użyteczności publicznej, festyny, pikniki rodzinne, spotkania z ciekawymi ludźmi, konsultacje logopedyczne i psychologiczne, warsztaty i zajęcia otwarte dla rodziców i dzieci, dni otwarte, spotkania integracyjne, dni językowe (np.dzień włoski, francuski itp.). Ponadto dzieci mogą rozwijać swoje pasje w kółkach zainteresowań i zajęciach warsztatowych.

Nasze działania udostępniamy na naszej stronie internetowej www.pp5lask.wikom.pl do obejrzenia której serdecznie zachęcamy.