KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dla rodziców

12 maja br. – w środę od godz. 12:00 przedszkolaki będą miały możliwość obejrzeć przedstawienie Teatru Bajka ze Starego Sącza pt. "Jaś i Małgosia".

W związku z trwającą epidemią Covid-19 dzieci będą podzielone na grupy.   


 

Uprzejmie prosimy Rodziców do zapoznania się z artykułami umieszczonymi w zakładce Poczytaj - Profilaktyka zdrowia.


 

Informacje dotyczące dyżuru wakacyjnego.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 46/2021 Burmistrza Łasku z dnia 4 marca 2021 r.  Przedszkole Publiczne nr 5   będzie pełniło dyżur wakacyjny w okresie od 2 sierpnia do 27 sierpnia 2021.

Rodzice dokonują zgłoszeń dzieci na miesiące wakacyjne tylko w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym w terminie od   6 kwietnia do 7 maja 2021 składając wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny, dołączając zaświadczenie z zakładu pracy o planowanym terminie urlopu obojga rodziców.

Po zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny rodzic w terminie od 11 - 31 maja 2021 r. składa deklarację woli zapisu  do przedszkola dyżurującego.

Jeśli dziecko zostanie zakwalifikowane na dyżur wakacyjny do przedszkola dyżurującego  innego niż  przedszkole do którego uczęszcza, rodzice zobowiązani są do podpisania umowy o świadczenie usług na czas dyżuru wakacyjnego wraz z innymi dokumentami.

W przypadku, gdy rodzice nie dokonają zgłoszenia na opiekę w miesiącach wakacyjnych i nie złożą wniosku wraz z deklaracją woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, w wyżej wyznaczonych terminach - będą musieli sami zadbać o organizację opieki dla swojego dziecka. Objęcie dziecka opieką w przedszkolu będzie możliwe tylko w przypadku, gdy przedszkole będzie dysponowało jeszcze wolnym miejscem.

Zarządzenie Burmistrza Łasku

Wniosek na dyżur

Potwierdzenie woli


 

UWAGA!

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 znajdują się w zakładce "Rekrutacja".

 

W związku z trwającą pandemią Covid-19 nie będzie w naszym przedszkolu Dni Otwartych. Zapraszamy Państwa serdecznie do zapoznania się z naszą ofertą w zakładce "Rekrutacja".


DRODZY RODZICE! 

 

Uprzejmie proszę  o dokonywanie terminowo wpłat za przedszkole. Przypominam, iż  zgodnie z zawartymi umowami opłaty za przedszkole powinny być dokonywane z góry za dany miesiąc do 10-go każdego miesiąca.

                                                                            Dziękuję bardzo. Dyrektor przedszkola.


DRODZY RODZICE! 

Wszelkie informacje dotyczące Rady Rodziców zamieszczone są  w zakładce Rada Rodziców.


SZANOWNI RODZICE!

Serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, która będzie trwała do 31.05.2021r. Specjalna puszka umieszczona jest na stoliku pod tablicą informacyjną w wejściu do przedszkola. Do puszki można wrzucać wyłącznie monety polskie o każdym nominale, tj. od 1 gr do 5 zł. Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Akcja ta ma również charakter konkursu! Szczegóły akcji znajdują się na stronie internetowej: www.towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza

Drodzy Rodzice! Przyłączcie się i razem usypmy 21. wielką Górę Grosza. 


SZANOWNI RODZICE!

Serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w akcji zbierania plastikowych nakrętek dla Kacpra, mieszkańca gminy Widawa, który choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Wymaga kosztownej i systematycznej rehabilitacji. Zbieramy plastikowe nakrętki po: napojach, sokach, wodzie, mleku, butelkach z chemią gospodarczą i kosmetykami, które pomogą sfinansować rehabilitację Kacpra. Prosimy, aby dzieci przynosiły nakrętki do swoich sal. Drodzy Rodzice! Zachęcamy i zapraszamy wszystkich do włączenia się do zbiórki.


SZANOWNI PAŃSTWO!

W związku z uwagami dotyczącymi przyprowadzania dzieci chorych do placówki uprzejmie przypominamy, iż na Rodzicach ciąży odpowiedzialność przyprowadzania dzieci wyłącznie zdrowych o czym mówi Statut Przedszkola.

§14.

Do Przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych:

1) nie przyjmuje się dzieci z wszawicą oraz objawami chorobowymi (choroby zakaźne, złamania kończyn, silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura ,lub inne niepokojące objawy);

2) stan zdrowia dziecka przyprowadzanego do Przedszkola nie może zagrażać bezpieczeństwu fizycznemu dziecka oraz innym osobom przebywającym w jego otoczeniu;

3) w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel podejmuje kontakt z rodzicami w celu odebrania dziecka z Przedszkola;

4) powiadomieni Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola;

5) w przypadku choroby zakaźnej Rodzic ma bezwzględny zakaz przyprowadzania dziecka do Przedszkola, aż do momentu całkowitego wyleczenia.

Prosimy o zapoznanie się z artykułem zamieszczonym poniżej.

Owsiki  u dzieci


DRODZY RODZICE!  

W  trosce o zachowanie bezpieczeństwa związanego z COVID - 19 prosimy o  zasłanianie ust i nosa, dezynfekcję rąk a także o zapoznanie się z Procedurą organizacji opieki w Przedszkolu Nr 5 w czasie pandemii COVID - 19.

 

Procedura organizacji opieki w Przedszkolu Publicznym Nr5 w okresie pandemii COVID - 19