KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dla rodziców

Szanowni Państwo

W związku z uwagami dotyczącymi przyprowadzania dzieci chorych do placówki uprzejmie przypominamy, iż na Rodzicach ciąży odpowiedzialność przyprowadzania dzieci wyłącznie zdrowych o czym mówi Statut Przedszkola.

§14.

Do Przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych:

1) nie przyjmuje się dzieci z wszawicą oraz objawami chorobowymi (choroby zakaźne, złamania kończyn, silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura ,lub inne niepokojące objawy);

2) stan zdrowia dziecka przyprowadzanego do Przedszkola nie może zagrażać bezpieczeństwu fizycznemu dziecka oraz innym osobom przebywającym w jego otoczeniu;

3) w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel podejmuje kontakt z rodzicami w celu odebrania dziecka z Przedszkola;

4)powiadomieni Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola;

5) w przypadku choroby zakaźnej Rodzic ma bezwzględny zakaz przyprowadzania dziecka do Przedszkola, aż do momentu całkowitego wyleczenia.

Prosimy o zapoznanie się z artykułem zamieszczonym poniżej.

Owsiki u dzieci


 

Ogłoszenie!

 

Uprzejmie informujemy, iż składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi tak jak w roku ubiegłym 150 zł rocznie na pierwsze dziecko i 120 zł rocznie na kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola.

Wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców

60 9263 0000 0500 3102 5005 0101

 

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę do której uczęszcza.

Wpłaty dokonujemy jednorazowo do dnia 16.11.2020r. lub w dwóch ratach po 75 zł (60 kolejne dziecko) do:

I rata – do 16.11.2020 r.

II rata – do 15.03.2021r.

 


 OGŁOSZENIE

  1. Kółko matematyczne „Mali matematycy” będzie odbywać się 1 raz w tygodniu w środę o godz. 15.30 – 16.00 w sali nr 3 lub nr 4. Prowadząca: Zofia Molenda – Kimla.
  2. Kółko muzyczno – ruchowe „Tańce – łamańce” będzie odbywać się 1 raz w tygodniu w piątek o godz. 15.30 – 16.00 w sali nr 1. Prowadząca: Halina Janus – Wódka.
  3. Kółko teatralne „Dzieci aktorami” będzie odbywać się 1 raz w tygodniu we wtorek o godz. 15.30 – 16.00 w sali nr 3. Prowadząca: Ewa Pruś.

 


DRODZY RODZICE

W  trosce o zachowanie bezpieczeństwa związanego z COVID- 19 prosimy o  zasłanianie ust i nosa , dezynfekcję rąk a także o zapoznanie się z Procedurą organizacji opieki w Przedszkolu Nr 5 w czasie pandemii COVID- 19.

 

Procedura organizacji opieki   w Przedszkolu Publicznym Nr5 w okresie pandemii COVID - 19